„Atomy“ GEG Uranium

GEG Uranium by neexistoval bez těch, kteří se nadšeně (a bez bázně a hany) vrhli do boje proti stereotypu, vyhoření, pasivitě a dalším globálním problémům pedagogického světa. ☺

To vše dělají samozřejmě zdarma a ve svém volném čase!

A s kým se tedy při různých akcích u nás můžete setkat?

ORGové

ti, co nesou URANIUM na svých berdech

Pavel Špaček

učitel, „otec“ GEG Uranium | ZŠ Dolní Rožínka

O své práci přemýšlím. Před vyučováním, v jeho průběhu i po něm, stále mám na jazyku obligátní 'PROČ'. No a 'PROČ' o tom všem "mudrovat" sám, když známé lidové přísloví praví: „Víc hlav víc ví.“

Vladimír Makovský

ředitel školy | ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

„Vyučuje-li učitel, jen aby si zajistil obživu, nudí se jeho žáci, jsou unaveni a skomírají s ním.“

--Konstantin Sergejevič Stanislavskij

Simona Špačková

učitelka, 1. stupeň | ZŠ Dolní Rožínka

„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

--Jan Amos Komenský

GEGeři

formující se skupinka aktivních příznivců

Petra Kurfürstová

asistentka projektu MAP | ORP Bystřice n. P.

„Kdo chce změnu, musí začít sám u sebe. GEG je dobrý začátek, jak začít dělat něco jinak prostřednictvím sdílení a spoluprací mezi sebou.“

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

„Aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores.“

Není zde vaše jméno? Může ale být...